דבר מייסד סיעת עוז

דבר מייסד הסיעה - חיים כץhaimkatz


אנו נמצאים בתקופה כלכלית וחברתית רבת תהפוכות בה עלינו להיאבק על פניה החברתיים של מדינת ישראל. בתקופה קריטית זו, על סיעת עוז מוטלת האחריות לשמור על היותה של ההסתדרות גוף מרכזי בעיצוב פניה של מדינת ישראל, מדינה שתכבד את מייסדיה, את עובדיה ואת אזרחיה. על עוז להבטיח כי ההסתדרות תהיה שותפה בהפיכת ישראל למדינה שכלכלתה מושתתת על צמיחה ופיתוח מצד אחד, ודאגה לחלש מצד שני. זוהי מטרתנו, זהו האני מאמין של סיעת עוז.

סיעת עוז, אותה הקמנו יחד, נועדה לסייע בביצור מעמדה של ההסתדרות ושל העבודה המאורגנת בישראל כאמצעיים המרכזיים בהגנה על הזכות להתפרנס ולהזדקן בכבוד. הסתדרות חזקה אינו דבר מובן מאליו. הסתדרות חזקה היא תוצאה של מאמץ משותף של מאות אלפי אנשים. אני חש גאווה רבה על הישגנו המשותפים עד כה ובטוח כי ביחד, כמו תמיד, נעלה ונצליח.

 

ח"כ חיים כץ

מזכיר ארגון עובדי התעשייה האווירית

יו"ר ועדת העבודה הרווחה והבריאות בכנסת

Find us on Facebook