דבר מזכיר סיעת עוז

 דבר מזכ"ל הסיעה – אילן ויקלמןilanvikelman


ההסתדרות היא ביתו של העובד והגמלאי ולא של עסקן המפלגה.

 

כוחה של "עוז" הוא בכך שהיא באה מן השטח. מאות פעילים חדורי אמונה בשליחותם, מייצגים עשרות רבות של אלפים של עובדים וגמלאים ללא שום זיקה מפלגתית.

 

בזכות המוטו שלנו "כן לעובדים ולגמלאים - לא למפלגות" הבאנו את ההסתדרות לעידן חדש. אנחנו הובלנו את המגמה בזכותה ניתנה לעובדים, לראשונה בתולדות ההסתדרות, אפשרות לבחור בנציגים אותנטיים, שאינם מייצגים מפלגות. העובדים והגמלאים הבינו את גודל השעה והצביעו בעדנו ונתנו לנו את כוחנו לייצגם נאמנה.

 

מספסלי האופוזיציה שימשנו בעבר ככלבי השמירה על ההסתדרות, על קופתה ועל מידותיה. וכיום, משולחן ההנהגה, אנו פועלים למען הגשמת יעודה האמיתי של ההסתדרות.

 

אני מבטיח שנעשה זאת כפי שנהגנו עד היום, בידיים נקיות ומתוך דוגמא אישית ומוסרית. ביחד נהפך את ההסתדרות לארגון נורמלי, דמוקרטי ומוסרי.

 

אילן ויקלמן

מזכ"ל סיעת עוז

Find us on Facebook