חזור להודעות לעיתונות

עוז ועוגן יקימו רשימה משותפת בבחירות להסתדרות

לאחר מו"מ ארוך בין סיעת עוז לסיעת עוגן בראשות עופר עיני, סוכם כי שתי הסיעות יקימו רשימה משותפת לקראת הבחירות להסתדרות האמורות להתקיים בחודש מאיעוז מקימה רשימה משותפת עם עוגן

שתי הסיעות, אשר חולקות מצע דומה, החליטו לפעול יחד כדי לקדם במשותף את רווחת העובדים, הגמלאים והנשים בישראל וכן לחזק את ההסתדרות. במסגרת ההסכם הוחלט על הקמת רשימה על מפלגתית בראשותו של עופר עיני. סיעת עוז תומכת בהמשך כהונתם של יו"ר ההסתדרות ומזכ"ל נעמ"ת למשך קדנציה נוספת – דבר שיהיה בו להביא לחיסכון ניכר להסתדרות.

 

במסגרת ההסכם שומרת עוז על כוחה והיא תהיה הסיעה השנייה בגודלה ברשימה. הדבר יבוא גם לידי ביטוי בכל התפקידים הנבחרים בועידת ההסתדרות, בינ"ה, המרחבים ובגופים הקשורים בהסתדרות. לראשונה, בזכות ההסכם, עוז תקבל גם ייצוג בהיקף 5% בנעמ"ת.

 

במסגרת ההסכם שגובש: נציגי עוז יכהנו בתפקידם הבאים: סגן יו"ר בינ"ה, סגן יו"ר ההסתדרות, סגן יו"ר האגף לאיגוד מקצועי ויו"ר ועדת הבטיחות שתוקם בבינ"ה. בנוסף, נציגי עוז ישולבו בתפקידים פנויים בהסתדרות, בכפוף לכישוריהם ולבדיקת התאמה על ידי ועדה שתוקם על ידי סיעות עוז ועוגן.

 

יצויין כי על אף ההסכם תמשיך עוז לשמור על עצמאותה הרעיונית והכלכלית.

 

תאריך 11/2/07

Find us on Facebook