חזור למאמרים

הביטוח המשלים – בטוח שמשלמים, לא ברור מה וממי נקבל 27/10/99

zvigutvater

 צבי גוטוטר - יו"ר סיעת עוז


הזקנה החולה של ברק, אם עודנה חיה, עתידה ליפול בין המיטות, אם תיושם הצעתו של סגן שר האוצר נסים דהן, לאסור על קופות החולים לשווק פוליסות ביטוח משלים. עם החלת חוק ביטוח בריאות ממלכתי, נאסר על קופות החולים לעסוק בביטוח משלים, וחברות ביטוח מכרו פוליסות כאלה לציבור לפני שנתיים, במסגרת חוק ההסדרים במשק שונה המצב, ואיפשרו גם לקופות החולים לבטח את לקוחותיהם בביטוח משלים.

 

השינוי לווה כמובן בנימוקים משכנעים למדי, והציבור קיבל זאת. עם כל שינוי הציבור החל ללמוד את זכויותיו והאפשרויות העומדות בפניו בתחום מתפתח זה, שבעידן הרפואה המודרנית היקרה הפך לשירות בסיסי. מה השתנה שוב, שדחק בפקידי האוצר להפוך את עורם, ולקבל החלטות מנוגדות להחלטות המנומקות שהתקבלו בעבר הלא רחוק? מי לחץ עליהם?

אולי חברות הביטוח עתירות הממון? אולי זה סתם אינטרס של האוצר להעביר לפיקוחו הבלעדי תחום עתיר ממון? אביגדור קפלן, לשעבר מנכ"ל קופת חולים כללית, והיום יו"ר איגוד חברות הביטוח, הוא הרוח החיה הדוחפת את הנהגת ההסדר החדש, ואיש אינו מרים גבה. האם החלפת כובעו היא סיבה מספקת לטלטלה בתחום המגלגל כסף גדול וקובע גורלות לחיים ולמוות?

 

ציבור צרכני הביטוח המשלים זכאי לפיקוח ממשלתי על תחום חשוב זה, ומוטב שהפיקוח יבוצע על ידי משרד הבריאות, שמחוייב לקריטריונים רפואיים, מאשר על ידי הממונה על הביטוח במשרד האוצר, ששיקוליו פיננסיים. הביטוח המשלים מספק מצרך בסיסי שכל אזרח נזקק לו בשעותיו הקשות. דבריו של קפלן, שמכיר מקרוב את קופת חולים כללית, בדבר ניצול עמדת הכוח של קופות החולים כלפי החולים ראויים לבדיקה מעמיקה, אך מי יתקע לידינו שהעברת תחום ריווחי זה לידי ענף הביטוח ישנה מצב זה לטובה?

 

המדאיג ביותר הוא תהליך קבלת ההחלטות באוצר, כפי שהוא משתקף מ"זיגזג" משולש זה. אחת לשנתיים מתברר שאותם אנשים שהיו מצויידים בכל ההסברים המנומקים להעברת תקנה אחת, מוכנים בפעם אחרת להעלות שורת נימוקים מצויינת כדי להכניס תקנה הפוכה. נוסף לבלבול מוחלט של ציבור הלקוחות, שכבר אינו מסוגל להבחין בין דורשי רעתו לטובתו, הם מצליחים לערער לחלוטין את אמונו של האזרח במקצועיות צעדיהם.

Find us on Facebook