ליאון בז'רנו - יו"ר הסיעה במרחב בת ים

מנהל בכיר בביקורת איכות ומופקד על יצרני חוץ העובדים עבור התעשייה האוויריתbranch22

 

תושב בת ים 45 שנה, מעורה בתחום הספורט בעיר, שחקן כדורגל ומאמן בכיר.

 

בז'רנו מתחייב לדאוג לרווחת העובדים והגמלאים, ולשמור על מקומות עבודתם.

 

ברשימתנו מיוצגים עובדי ייצור, טכנאים, מהנדסים, פקחי טיסה וגמלאים.

Find us on Facebook